Ваш кошик порожній x

Оберіть населений пункт отримувача x

ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. Загальні положення та терміни
 
1.1.  Даний  Порядок обробки персональних даних є невід'ємною частиною є невід’ємною частиною договору, укладеного між WIDO та Замовником.
1.2.  WIDO приділяє велику увагу конфіденційності персональних даних та докладає максимум зусиль для їх безпеки.
1.3.  Цей Порядок обробки персональних даних регулюється Законом України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 року № 2297-VI щодо Замовників Сайту WIDO.
1.4.  Загальні терміни:
Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються; 
обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем; згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки;
база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.
1.5.  Інші загальні терміни використовуються в значенні, визначеному Правилами використання сайту. 
 
2. Перелік персональних даних
 
2.1.  WIDO у вигляді інформації збирає та обробляє наступні персональні дані:
2.1.1. Прізвище, ім’я, по-батькові, стать, місце доставки замовлення, номер телефона, адреса електронної пошти;
2.1.2. ІР –адреса.
 
3. Цілі та порядок обробки персональних даних
 
3.1.  WIDO збирає та обробляє Ваші персональні дані з метою:
3.1.1. надання якісних послуг;
3.1.2. доставлення замовлення;
3.1.3. покращення послуг та сервісів WIDO;
3.1.4. вивчення споживчого попиту та способів рекламування, популяризації послуг WIDO;
3.1.5. інформування Замовників;
3.1.6. надання технічної підтримки Замовникам;
3.1.7. розповсюдження комерційних (маркетингових) повідомлень;
3.1.8. ведення статистичних даних відносно користування сайтом.
3.2.  Зібрані персональні дані дозволяють зробити сервіси WIDO більш безпечними та зручними для Замовників.
3.3.  Приймаючи умови Правил використання сайту Замовник приймає і умови цього Порядку обробки персональних даних під час реєстрації та надає ЗГОДУ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ WIDO (фізична особа-підприємець Клейнберг Валерій Гаррійович, місцезнаходження: місто Дніпро, вул. Малиновського, 2) своїх персональних даних.
3.4.  Замовник підтверджує, що, даючи згоду на обробку персональних даних, він діє за своєю волею і в своїх інтересах. Згода на обробку персональних даних надається Замовником для здійснення будь-яких дій щодо персональних даних, які необхідні для досягнення вищевказаних цілей, включаючи, але не обмежуючись: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (в тому числі шляхом реалізації або передачі), знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства України. При обробці персональних даних WIDO не обмежене у застосуванні способів їх обробки. Обробка персональних даних здійснюється з використанням засобів автоматизації. 
3.5.  Згода на обробку персональних даних є письмовим повідомленням суб'єкта персональних даних про те, що він включається в базу Замовників сайту WIDO (фізична особа-підприємець Клейнберг Валерій Гаррійович, місцезнаходження: місто Дніпро, вул. Малиновського, 2) в день реєстрації. Згода на обробку персональних даних діє протягом терміну, необхідного для досягнення мети обробки або до моменту відкликання моєї згоди. 
3.6.  Замовник зобов’язаний регулярно ознайомлюватися з актуальним Порядком обробки персональних даних. У разі незгоди з будь-яким з його положень, Замовник повинен повідомити про це WIDO шляхом електронного листа на пошту info@wido.com.ua.
 
4. Місце зберігання персональних даних
 
4.1.  Персональні дані Замовників включено до бази персональних даних «Замовників», власником якої є фізична особа-підприємець Клейнберг Валерій Гаррійович, місцезнаходження: місто Дніпро, вул. Малиновського, 2.
 
5. Права суб’єктів персональних даних
 
5.1.   Замовник має право:
5.1.1. знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, цілі їхньої обробки, місцезнаходження власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим ними особам, окрім випадків, встановлених законом;
5.1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включно із інформацією про третіх осіб, яким надаються його персональні дані;
5.1.3. на доступ та зміну до своїх персональних даних;
5.1.4. отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів із дня надходження запиту, окрім випадків, передбачених законодавством, відповідь про те, чи оброблюються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;  
5.1.5. пред’являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
5.1.6. пред’являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними; 
5.1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку із умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи порочать честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
5.1.8. звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
5.1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
5.1.10. вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
5.1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
5.1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
5.1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;
5.1.14. вимагати видалення його персональних даних.
5.2.  Замовник має право у будь-який момент відкликати та/або внести застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди згоду на обробку персональних даних, шляхом надіслання відповідного повідомлення на електрону пошту info@wido.com.ua.
5.3.  У разі відзиву згоди та/або внесення застереження про обмеження права на обробку персональних даних на обробку персональних даних, Замовник може бути обмежений у користуванні Сайтом у зв’язку з неможливістю WIDO надати якісні та безпечні послуги /сервіси Замовникам. 
5.4.  Права суб’єктів персональних даних:
5.4.1. WIDO зобов’язується на запит надавати суб’єктам даних інформацію про те, які з їхніх персональних даних ми обробляємо. Для цього Замовник (суб’єкт персональних даних) має право надіслати письмовий запит з конкретними вимогами на електрону пошту info@wido.com.ua. 
5.4.2. У випадку, якщо WIDO не зможе ідентифікувати (верифікувати) особу  Замовника (суб’єкта персональних даних)  по електронній пошті, або у WIDO є підстави вважати, що Замовник (суб’єкт персональних даних) не є тим, за кого себе видає WIDO  має право попросити надати документ, що посвідчує особу, в тому числі шляхом особистої явки до офісу WIDO. Тільки таким чином WIDO буде мати можливість уникнути розголосу персональних даних третім особам.
5.4.3. WIDO зобов’язується докладати всіх зусиль щодо найшвидшого оброблення запитів Замовників. При цьому Замовник (суб’єкт персональних даних) розуміє та приймає, що надання повної і законної відповіді стосовно персональних даних – це складний процес, який може тривати до місяця.
5.4.4. Замовник (суб’єкт персональних даних) має право на виправлення та актуалізацію даних про нього.  Для цього Замовник (суб’єкт персональних даних) повинен звернутися до WIDO, надіславши лист на електрону пошту info@wido.com.ua. У цьому випадку WIDO зобов’язується ідентифікувати (верифікувати) особу  Замовника (суб’єкта персональних даних). Також Замовник (суб’єкт персональних даних) має право внести зміни у персональні дані самостійно.
5.4.5. Замовник (суб’єкт персональних даних) має право на відкликання згоди на обробку персональних даних і право на забуття. Для цього Замовник (суб’єкт персональних даних) повинен надіслати письмове повідомлення з конкретною вимогою щодо припинення обробки персональних даних на електрону пошту info@wido.com.ua
5.4.6. При будь-якому зверненні до WIDO щодо обробки персональних даний, WIDO має право вимагати документів, що ідентифікують особу, що звертається та верифікувати її.
5.4.7. Органом із захисту персональних даних в Україні  є Управління з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Замовник (суб’єкт персональних даних)  має право звернутися до нього зі скаргами або пропозиціями, якщо вважає, що було порушено його права у зв’язку із обробкою персональних даних.
 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО COOKIES
 
Положення про cookies є невід'ємною частиною Політики конфіденційності, Документів щодо роботи Сайту WIDO та договору, укладеного з Замовником.
1.1. Файли сookie є невеликими текстовими файлами, розміщеними на пристрої для зберігання даних, зчитуваних веб-сервером у домені, у якому вони були створені. Ці дані частіше складаються з буквено-цифрових строк, які забезпечують унікальну ідентифікацію комп’ютеру Замовника, але можуть мати і іншу інформацію. WIDO використовує файли сookie та аналогічні технології для зберігання та підтримки користувацьких переваг і параметрів для виконання входу в систему, боротьби з шахрайством, аналізу роботи наших продуктів і виконання інших обґрунтованих завдань.
1.2. Файли cookie виконують різні функції, зокрема, полегшують навігацію і зберігають ваші уподобання, щоб показати відповідний контент і розширити ваш загальний досвід Замовника.
1.3. Ми використовуємо файли cookie:
1.3.1. Щоб керувати вашими вподобаннями і поліпшити певні функції на нашому Сайті. Може бути передбачений збір інформації про дату і час вашого візиту, історії веб-переглядів і мовних налаштуваннях.
1.3.2. Щоб підтримувати заходи безпеки і виявляти будь-які шахрайські дії.
1.3.3. Проаналізувати доступ до нашого Сайту, її використання і продуктивність. Ми використовуємо цю інформацію, щоб підтримувати, управляти і постійно вдосконалювати наші послуги.
1.4.  Функціональні файли cookie необхідні для того, щоб запам’ятовувати вподобання Замовників та і допомагати ефективно користуватися Сайтом. WIDO може використовувати їх для того, щоб запам’ятати дані Замовників і позбавити необхідності кожного разу вводити ім’я Замовника і пароль. При цьому пароль завжди буде зашифрований. Функціональні файли cookie не обов’язкові для роботи Сайту, але вони роблять Сайт більш функціональним і зручним у користуванні.
1.5.  Аналітичні файли cookie необхідні для того, щоб дізнатися в який спосіб Замовники використовують Сайт. WIDO може зрозуміти наскільки добре працюють різні функції, оптимізувати роботу Сайту, аналізувати рекламу і комунікації. Аналітичні файли cookie допомагають WIDO упевнитися, що Сайт цікавий і корисний для Замовників.
1.6.  WIDO використовує маркетингові файли cookie  для передачі інформації, листів з новинами, рекламних та промо матеріалів або для виконання рекламних кампаній.
1.7.  Це також означає, що WIDO може використовувати дані про те, як Замовники взаємодіють з Сайтом, зокрема, кількість натискань на сторінці, руху мишки і прокручування, пошукові слова й інший текст, який ви вводите в різні поля.
1.8.  Блокуваня cookie, які встановлені на Сайті, може призвести до обмеженого доступу сервісів Сайту, наприклад, ви не зможете зберігати власні настройки, такі як інформація для входу.
1.9.  Браузер Замовника Сайту, як правило, повідомляє, як можна відмовитися, видалити або заблокувати файли cookie. За наведеними далі посиланнями можна отримати цю інформацію стосовно деяких браузерів, які найчастіше використовуються:
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari
Opera