Ваш кошик порожній x

Оберіть населений пункт отримувача x

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Загальні положення та терміни. 
 
1.1. Дана Політика конфіденційності є невід'ємною частиною договору, укладеного між WIDO та Замовником.
1.2. WIDO приділяє велику увагу конфіденційності інформації, що використовується для роботи Сайту та докладає максимум зусиль для її безпеки.
1.3. WIDO застосовує технічні та організаційні заходи щодо збереження конфіденційної інформації.
1.4. Ця Політика конфіденційності регулюється Законом України "Про інформацію" від 02 жовтня 1992 року № 2658-ХII щодо Замовників Сайту WIDO.
1.5. Обробка персональних даних здійснюється у відповідності до Порядку обробки персональних даних.
1.6. Загальні терміни:
інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді;
Конфіденційна інформація означає конфіденційну інформацію Замовника Сайту та /або  WIDO, що розкривається для виконання замовлення в будь-який момент часу однією зі сторін іншій стороні, яку одна із сторін бажає захистити від необмеженого розголошення або несанкціонованого використання, незалежно від форми розголошення (письмової, усної, графічної, електронної або візуальної). Щоб уникнути сумнівів, Конфіденційна інформація, крім іншого, включає будь-яку інформацію конфіденційного характеру, якою обмінюються Сторони до і після реєстрації на Сайті.
1.7. Інші загальні терміни використовуються в значенні, визначеному Правилами використання сайту. 
 
2. Конфіденційна інформація
 
2.1. В рамках користування Сайтом до конфіденційної інформації відноситься в тому числі, але не виключно:
2.1.1. Інформація про фізичну особу (окрім інформації, що є відкритою у загально доступних джерелах);
2.1.2. Інформація про юридичну особу (окрім інформації, що є відкритою у загально доступних джерелах);
2.1.3. ІР –адреса;
2.1.4. Вартість замовлення;
2.1.5. Бази даних потенційних замовників;
2.1.6. Будь-яка інша інформація, яка в силу свого характеру або умов є конфіденційною або вказана в якості такої. Не є конфіденційною інформацією інформація, що є доступною у відкритих джерелах (Інтернет, ЗМІ, телебачення, радіо, соціальні мережі тощо) та відкритих державних реєстрах.
2.2. Цілі та порядок збору та обробки конфіденційної інформації співпадають з цілями та порядком обробки персональних даних відповідно до Порядку обробки персональних даних.
2.3. Зібрана конфіденційна інформація дозволяє зробити WIDO більш безпечними та зручними для Замовників.
2.4. Приймаючи умови Правил використання сайту Замовник приймає і умови цієї Політики конфіденційності під час реєстрації та надає згоду на збір, використання та обробку конфіденційної інформації щодо нього.
 
3. Розголошення конфіденційної інформації
 
3.1. Замовник підтверджує, що він усвідомлює та зобов’язується не розголошувати, не передавати жодним чином інформацію, отриману під час користування Сайтом, що відповідно до цієї Політики віднесена до конфіденційної інформації.
3.2. WIDO зобов’язується не розголошувати, не передавати жодним чином отриману інформацію, що відповідно до цієї Політики віднесена до конфіденційної інформації, окрім випадків, передбачених п.3.3.-3.4 цієї Політики конфіденційності.
3.3. В окремих випадках WIDO має право розкривати деяку конфіденційну інформацію своїм партнерам та афільованим особам, які допомагають нам надавати якісні послуги та просувати WIDO на ринку. 
3.4. У випадках передбачених законом, а також у випадках, що становлять небезпеку для Замовника, WIDO або третіх осіб, WIDO має право розкривати конфіденційну інформацію, що не тягне за собою відповідальність WIDO.
3.5. Замовник має право вимагати видалення конфіденційної інформації з Сайту, для цього Замовник повинен надіслати відповідний запит на електрону адресу info@wido.com.ua. 
3.6. Розголошенням конфіденційної інформації є її передача в усній, письмовій, електронній, графічній формах тощо.
3.7. Не є розголошенням передача інформації, необхідної для виконання замовлення.
 
4. Відповідальність 
 
4.1. Замовник зобов’язується дотримуватися конфіденційності всієї інформації, не розголошувати таку інформацію і не допускати її розголошення будь-якій особі, організації або державному органу або співробітникам таких осіб, а також не використовувати конфіденційну інформацію, інакше, ніж це явно дозволено цією Політикою конфіденційності. Замовник заздалегідь дає згоду на розкриття своєї Конфіденційної інформації співробітникам WIDO, яким вона необхідна для оцінки передбачуваних ділових відносин між сторонами. WIDO зобов’язується забезпечити дотримання кожною із вказаних осіб умов конфіденційності відповідно до цієї Політики конфіденційності.
4.2. Замовник зобов'язується в будь-який момент часу захищати конфіденційність інформації. Мінімальним стандартом захисту є такий ступінь захисту і такі заходи, призначені для забезпечення захисту, які застосовуються для своєї найбільш секретної або конфіденційної інформації, але в жодному разі не нижче стандарту, який використовується розумною людиною щодо особистої секретної або конфіденційної інформації.
4.3. Замовник несе відповідальність за розголошення конфіденційної інформації відповідно до чинного законодавства України. 
4.4. Будь-які спори стосовно розголошення конфіденційної інформації вирішуються у шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди у Господарському суді Дніпропетровської області.
4.5. Замовник зобов’язаний регулярно ознайомлюватися з актуальною редакцією Політики конфіденційності. У разі незгоди з будь-яким з його положень, Замовник зобов’язаний припинити користування Сайтом.